Comunicat Hotarâri ale Adunării Generale a Baroului Dolj din 18 martie 2017

În ziua de 18 martie 2017 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale Ordinare a Baroului Dolj, convocată în temeiul prevederilor art.54 alin.2 şi 3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi.

Au participat un număr de 291 de avocaţi din totalul de 697 avocaţi cu drept de exercitare a profesiei.

Adunarea Generală a hotărât:

  • descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada anului 2016;
  • aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2017;

Pentru calitatea de delegat la Congresul avocaților din 23-25 martie 2017 și-au depus candidatura un număr de 8 candidați.

În urma voturilor favorabil exprimate, următorii avocați au fost aleși de Adunarea Generală ca delegați ai baroului la Congresul Avocaților din 2017: 

  • Mihăloiu Bogdan-Valentin (166 voturi)
  • Nicu Mihai-Dragoş (160 voturi)
  • Popescu Mihai Cristian (160 voturi)
  • Socoteanu Răzvan-Florentin (117 voturi).

    

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj