Comunicat privind completarea compunerii Consiliului Baroului Dolj

Urmare a trecerii pe tabloul avocaților incompatibili a domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian Rădulețu, începând cu data de 5 mai 2023, compunerea Consiliului Baroului Dolj a fost completată cu doamna avocat Maria-Marieta Soreață, prin efectul direct al dispozițiilor art. 55, alin. (1) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 71, alin. (2), lit. e), art. 71, alin. (5) și art. 269, alin. (1)  din Statutul profesiei de avocat, având în vedere consemnările cuprinse în procesul-verbal al Adunării Generale a Baroului Dolj din 25 martie 2023.