COMUNICAT privind taxele profesionale

 

Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 21 noiembrie 2014, a luat act de lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor profesionale la data de 21.11.2014, comunicată de Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților și înregistrată la noi sub nr.572/21.11.2014 şi a decis suspendarea din exercitarea profesiei a unui număr de 41 de avocaţi care nu au achitat taxele profesionale pentru mai mult de trei luni, dacă până la data de 15 decembrie 2014 acestea nu vor fi achitate.