Conferința Națională de Drept Procesual Civil, Craiova, 16 martie 2018

În ziua de vineri, 16 martie 2018, va fi organizată CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL de Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova în parteneriat cu Baroul Dolj, Centrul Teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Camera Notarilor Publici Craiova, Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

Lucrările conferinței se vor desfășura începând cu ora 14.00 la Aula Magna din cadrul Facultății de Drept din Craiova (Calea Bucureşti, nr. 107D).

Conferinţa se adresează profesioniştilor în domeniul dreptului - magistraţi, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici - precum şi tuturor celor interesaţi de problemele controversate apărute în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Conferința este inclusă în programul de pregătire profesională continuă a avocaților.

Speakderi și tematică: 

 • Prof. univ. dr. Ioan Leş - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
  • Câteva repere semnificative asupra modificărilor aduse Legii nr. 304/2004
 • Prof. univ. dr. Traian Briciu - Facultatea de Drept, Universitatea din București
  • Aspecte practice privind revizuirea in procesul civil
 • Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
  • Aspecte specifice privind executarea silită a obligațiilor de a face care pot fi aduse la îndeplinire de către creditor
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Durac - Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Aspecte teoretice si practice privind disponibilitatea procesuală şi limitele manifestării ei
 • Prof. univ. dr. Radu Gheorghe Geamănu - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
  • Reglementarea arbitrajului în Codul de procedură civilă
 • Prof. univ. dr. Daniel Ghiţă - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
  • Aspecte actuale privind competenţa funcţională
 • Conf. univ. dr. Eugen Hurubă - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea “Petru Maior”din Târgu-Mureș
  • Contribuții la studiul titlurilor executorii în materie civilă
 • Prof. univ. dr. Claudia Roşu - Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
  • Consideraţii pe marginea Deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale
 • Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ - Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  • Ipoteze practice privind soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel
 • Conf. univ. dr. Sebastian Spinei - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
  • Consideraţii privind incidentele procedurale
 • Avocat Dragoş Nicu - Baroul Dolj
  • Efectele în timp ale Deciziei Curții Constituționale nr. 225/2017
 • Conf.univ.dr. Elena Belei; Prof.univ.dr. Sergiu Băieș - Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
  • Simplificarea procedurii civile în Republica Moldova
 • Asist.univ.dr. Ioana Varga - Facultatea de Drept, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  • Particularități ale cererilor de intervenție în cadrul procesului civil

Conferința are un format deschis, participanţii având posibilitatea să formuleze întrebări la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, până la data de 9 martie 2018, precum şi în cadrul sesiunilor de întrebări din timpul conferinţei.

Mai multe informații despre conferință pot fi găsite în programul atașat.