CONGRESUL AVOCATILOR 2012. BUCURESTI, 15 - 16 IUNIE 2012

ANUNŢ - În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  art. 1 din Hotărârea nr. 300 / 03 decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu modificările ulterioare, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de 15 şi 16 iunie 2012, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel "JW Marriott Bucharest Grand Hotel", din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

 

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este următoarea:

 

1. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);

2. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2011 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2012;

4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2011 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru anul 2012;

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a U.N.B.R.;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor;

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină;

8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

9. Măsuri de perfecţionare a organizării şi funcţionării sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

10. Imperative actuale privind apărarea, pe baza legii, a profesiei de avocat;

11. Dezbaterea şi adoptarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat;

12. Adoptarea de hotărâri şi rezoluţii;

13. Diverse.