Consiliul Superior al Magistraturii – reluare procedură selecţie experţi-avocaţi

Consiliul Superior al Magistraturii anunţă reluarea procedurii pentru selecţia în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea accesului la justiţie.O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile”, finanţat prin programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare”, aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, a unor experţi-avocaţi care să furnizeze consultanţă juridică directă pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populaţia de etnie romă.