Convocare Adunarea Generala Extraordinara a A.T.A. Craiova

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Tinerilor Avocaţi (ATA) din Craiova pentru ziua de joi, 15 noiembrie 2007, ora 15.30 la sediul Asociaţiei din Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D mezanin.

 Ordinea de zi:

1. Primirea de noi membri

2. Decizie cu privire la modificarea statutului

3. Organizarea ATA pentru Campania "FII BUN ŞI DĂRUIEŞTE DE CRĂCIUN"

4. Informare privind participarea ATA la Mundiavocat 

5. Diverse

 

Consiliul Director al ATA,

Preşedinte Av.Dragoş Nicu