Convocare Adunarea Generală - Filiala CAA

Casa de Asigurări a Avocaţilor

Filiala Dolj

Nr.       63/2010

Data  23.02.2010

CONVOCARE

 

În temeiul art. 126, 127, 129 şi 133 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, precum şi art. 11, 12 şi 13 din Statutul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Consiliul Filialei convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

în ziua de sâmbătă 13 martie 2010, ora 12.00

  

1.Raportul Consiliului Filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2009;

2.Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei în anul 2009;

3.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2010;

4.Discuţii;

5.Descărcarea Consiliului Filialei de activitatea şi gestiunea sa din anul 2009;

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2010.

 

Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura la Filarmonica „Oltenia" din Craiova, după terminarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Baroului Dolj.

 

                          P R E Ş E D I N T E,

                                                          

                   av. dr. Constantin Mocanu