Convocare Filiala Dolj CAA - 16 martie 2019, ora 10.00

 

 

În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 16 martie 2019, ora 10.00,  cu următoarea ordine de zi:

      1.Raportul Consiliului Filialei Dolj C.A.A. privind activitatea desfăşurată în anul 2018

     2.Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei Dolj C.A.A. în anul 2018

     3.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2019

      4.Discuţii

     5.Descărcarea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2018

    6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2019, a bilanţului pentru anul 2018 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2018.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Sala ”Amza Pellea” a Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.11, jud.Dolj la aceeaşi dată şi în aceeaşi sală cu Adunarea Generală a Baroului Dolj.

 În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit, următoarea adunare se va desfăşura la data de 23 martie 2019, ora 10.00,  în aceeaşi locaţie.

 

                                            P R E Ş E D I N T E

                                              Av.Maria Uțescu