Cursuri pregatitoare pentru Examenul de Admitere

Examenul de admitere în profesia de avocat, Sesiunea noiembrie 2007
 

C O M U N I C A R E

        În zilele de 15 noiembrie 2007 şi 22 noiembrie 2007, începând cu ora 14.00, vor avea loc la sediul Baroului Dolj cursuri pregătitoare la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat".

        Candidaţii care doresc să participe la aceste cursuri vor achita, în prealabil, suma de 50 lei la casieria Baroului.                               

 

 

PREŞEDINTE COMISIE EXAMEN,

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

 

Decanul Baroului Dolj