Cursuri procedura insolventei persoanei fizice

UNBR anunță organizarea cursurilor de pregătire profesională în vederea susținerii examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenției personelor fizice.

Plata taxei de 500 de lei reprezentând contravaloarea cursurilor se va efectua cel mai târziu la 10 mai 2018 în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților( str. Vulturilor nr. 23, sector 3 București) - RO56RNCB0082044172480001- deschis la BCR Unirea.