Decizie Centrul Teritorial INPPA de pe lângă Baroul Dolj

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

DECIZIA Nr.165

          Şedinţa de consiliu din 17.04.2008

 

     CONSILIUL BAROULUI DOLJ, având în vedere:

     -hotărârea adoptată la data de 05.04.2008 de decanii Barourilor Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, cu ocazia întâlnirii regionale ce a avut loc la Călimăneşti-Căciulata privind înfiinţarea Centrului Teritorial al INPPA Craiova pe lângă Baroul Dolj, cu sediul în mun.Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D Mezanin, jud.Dolj;

     -hotărârea nr.266/22.09.2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin care a fost adoptat Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 01.01.2008 - 01.01.2011;

     -constatarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de art.1 lit."a", „b", „c" şi „d" al Deciziei nr.333/08.03.2008 a Consiliului UNBR pe baza cărora poate fi organizat un centru teritorial al INPPA, astfel:

•-          Baroul Dolj are sediul în municipiul Craiova, unde funcţionează şi Curtea de Apel Craiova;

•-          în rândul avocaţilor definitivi, care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită, se află un număr îndestulător de avocaţi care au o experienţă în profesia de avocat de cel puţin 15 ani, au titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridice şi sunt cadre didactice titularizate sau asociate la discipline cu profil juridic în învăţământul superior de stat sau privat acreditat potrivit legii;

•-          dispune de spaţiu, logistica necesară şi de personal administrativ calificat;

           -prevederile art.4, alin.1 din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor;

     În temeiul prev.art.53, lit. „a" din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi;

 

D E C I D E:

 

     Art.1. Se va solicita Consiliului de conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor aprobarea de înfiinţare a Centrului Teritorial     al INPPA de pe lângă Baroul Dolj.

 

     Prof.univ.dr.

  Ion Turculeanu

         avocat

Decanul Baroului Dolj

 

Craiova, Calea Bucureşti, Bl.17D mezanin, cod 200678, Jud.Dolj, Romania

Tel. 4 0351.40.84.30, 4 0251.41.39.40  ▪ Fax. 4 0251.41.39.37

E-mail: office@barouldolj.ro  ▪ Web: www.barouldolj.ro