Decizie interpretativă a UNBR ref. situaţia plângerilor şi contestaţiilor privind deciziile şi hotărârile de exercitare a acţiunii disciplinarea împotriva unui avocat, adoptate de consiliile barourilor

 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a dat publicitatii Decizia nr. 559/15.12.2012 (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corecta a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificarile si completarile ulterioarere.

 

A. Precizari prealabile

Interpretarea acestor prevederi apare ca fiind necesara, pentru a clarifica situatia plangerilor si contestatiilor privind deciziile si hotararile de exercitare a actiunii disciplinarea impotriva unui avocat, adoptate de catre consiliile barourilor.

Resortul prezentei decizii rezida in stabilire unei practici unitare privind solutionarea acestor contestatii si plangeri adresate de catre avocati Consiliului UNBR.

 

B. Texte legale si statutare incidente

Art. 66 lit. p) din Legea 51/1995, republicata:

Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atributii:

p) anuleaza hotararile barourilor pentru cauze de nelegalitate si rezolva plangerile si contestatiile facute impotriva hotararilor adoptate de consiliile barourilor, in cazurile prevazute de lege si de statutul profesiei;

Art. 281 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat:

(1) Dupa efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul U.N.B.R., respectiv consiliul baroului, vor decide, dupa caz, exercitarea actiunii dis­ciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor.

 

C. Expunerea situatiei de fapt

In conformitate cu prevederile legale si statutare, plangerile impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului pe al carui tablou figureaza respectivul, care are competenta anchetarii si exercitarii actiunii disciplinare; in cazul avocatilor pensionari care isi continua activitatea in profesie, sunt incompatibili sau s-au retras din profesie, competenta apartine consiliului baroului in care avocatul respectiv este sau a fost inscris in tabloul avocatilor; in cazul in care avocatul are calitatea de decan sau de membru al Consiliului UNBR, competenta anchetarii abaterii si exercitarii actiunii disciplinare apartine Consiliului UNBR (art. 277 alin. 1 si 3 din Statut, coroborat cu art. 87 alin. 1 si 2 din Lege)

In urma efectuarii anchetei disciplinare in conformitate cu prevederile art. 278-280 din Statutul profesiei, consiliul baroului sau Consiliul UNBR va decide, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor (art. 281 alin. 1 din Statut). Dupa redactarea plangerii disciplinare, presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termen de judecata, cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune, urmand ca in continuare cauza sa se judece in fata comisiei de disciplina, in conformitate cu procedura disciplinara prevazuta de art. art. 283-287 din Statut.

Se pune problema care este soarta contestatiilor si plangerilor adresate Consiliului UNBR in cazul in care consiliul baroului a decis exercitarea actiunii disciplinare. Avand in vedere ca avocatul trimis in fata comisiei de disciplina se poate apara, implicit, si cu privire la temeinicia si legalitatea deciziei de sesizare a acesteia, apare ca inutila solutionarea de catre alt organ, in speta Consiliul UNBR, a unei cai de atac la decizia de sesizare a consiliului baroului.

Comisia de disciplina este indreptatita de lege si statut sa aprecieze in totalitate cu privire la presupusa abatere disciplinara savarsita de avocat, in conformitate cu reguli de procedura specifice, proprii solutionarii unor astfel de cazuri. Interventia Consiliului UNBR in acest caz apare ca fiind, pe de o parte, inutila, de vreme ce in fata comisiei de disciplina avocatul isi poate formula toate apararile si, pe de alta, neoportuna, putand duce la prelungirea fara rost a solutionarii cazului.

In aceste conditii, singura solutie pe care o poate decide Consiliul UNBR nu poate fi decat respingerea ca inadmisibila a plangerilor si contestatiilor impotriva unor decizii ale consiliului baroului de exercitare a actiunii disciplinare.

In cazul in care decizia consiliului baroului este de clasare a cauzei, avand in vedere ca aceasta duce la finalizarea procedurii si la nesesizarea comisiei de disciplina, persoana indreptatita poate formula plangere sau contestatie la Consiliul UNBR, care este indreptatit sa o analizeze pe fond, in raport de toate probatoriile pe care le considera necesare, si sa dispuna in consecinta, admiterea si, pe cale de consecinta, obligarea consiliului baroului la sesizarea comisiei de disciplina sau respingerea ca neintemeiata.

 

D. Concluzii

In functie de solutia adoptata de catre consiliul baroului, solutiile adoptate de catre Consiliul UNBR sunt urmatoarele:

1. plangerile si contestatiile impotriva unor decizii ale consiliului baroului de exercitare a actiunii disciplinare vor fi respinse ca inadmisibile;

2. plangerile si contestatiile impotriva unor decizii ale consiliului baroului de clasare a cauzei vor fi analizate pe fond, solutia putand fi admiterea sau respingerea lor ca neintemeiate.

 

P R E S E D I N T E
Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

Articol preluat Juridice.ro