Depunere poliţă de asigurare profesională pentru anul 2018

Stimaţi colegi,

Vă reamintim că, potrivit dispoziţiilor art.231 din Statutul profesiei de avocat, „Avocatul are obligaţia să se asigure pentru răspunderea profesională, în temeiul art.42 din Lege”, iar poliţa de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Vă rugăm să vă îndepliniţi obligaţiile prevăzute de art.231 din Statutul profesiei de avocat, având în vedere că neîndeplinirea acestor obligaţii atrage neînscrierea in tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj