Filiala CAA Dolj - Adunarea Generală, 17 martie 2018

Casa de Asigurări a Avocaților

Filiala Dolj

CONVOCARE

În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, precum şi art. 325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor  reconvoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 17 martie 2018, ora 10.00,  cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului Filialei Dolj C.A.A. privind activitatea desfăşurată în anul 2017;

2.Prezentarea Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor Filialei Dolj C.A.A. în anul 2017;

3.Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei Dolj C.A.A. în anul 2017;

4.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2018;

5.Discuţii;

6.Descărcarea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2017;

7.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2018, a bilanţului pentru anul 2017 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2017;

    Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A,  la aceeaşi dată şi în aceeaşi sală cu Adunarea Generală a Baroului Dolj. 

P R E Ş E D I N T E

 av. Maria Uțescu