Filiala Dolj a CAA - Reconvocare Adunare Generală ordinară, 26 octombrie 2020, ora 9.00-16.00

 

Având în vedere necesitatea reconvocării Adunării Generale ordinare a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor,în anul în curs,

Ţinând cont de măsurile preventive dispuse la nivel naţional legate de COVID-19, în vederea respectării legislaţiei naţionale privind starea de alertă şi măsurile pentru limitarea răspândirii virusului SARSCov-2,

Având în vedere că în şedinţa Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor din 24.07.2020 s-a hotărât exprimarea votului prin mijloace electronice, conform prevederilor Legii nr.100 din 01.07.2020 privind completarea Legii nr.51/1995,

     În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi art.325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor reconvoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de 26.10.2020, în intervalul orar 0900 - 1600, cu următoarea ordine de zi :

 

  1. Descărcarea Consiliului Filialei Dolj a C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2019

 

  1. Aprobarea bilanţului pentru anul 2019 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2019.

 

  1. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj          a C.A.A. pentru anul 2020.

 

Notă: Materialele aflate pe ordinea de zi  se află la dispoziţia avocaţilor pe Contul Avocatului de pe site-ul Baroului Dolj .

 

Adunarea Generală se va desfăşura  în sistem electronic prin utilizarea votului electronic și fizic la sediul filialei, în modalitatea prevăzută în Regulamentul  de organizare al adunării.

 

P R E Ş E D I N T E

Av.Maria Uțescu