Hotărâre aprobare norme de calcul indemnizații în sistemul C.A.A.

  • Hotărârea nr. 1/25.01.2022 a Consiliului de Administrație al C.A.A.  privind aprobarea procedurii privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A.
  • Procedura privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A.
  • Fisier excel de calcul a indemnizațiilor de incapacitate și de maternitate. Fisierul excel cuprinde 3 foi, prima de indicatori aplicabili la data calculului, a doua de calcul a indemnizațiilor de incapacitate și a treia de calcul a indemnizațiilor de maternitate. Pot fi modificate celulele care sunt colorate cu portocaliu, rezultatele fiind calculate automat. Orice propunere de îmbunătățire/corectare etc a fișierului excel de calcul este binevenită