HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

20 - 21 IUNIE 2008, COSTINEŞTI, JUD. CONSTANŢA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5

privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom

de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi

 

            Congresul Avocaţilor întrunit la 20 iunie 2008 în localitatea Costineşti, jud. Constanţa,

            constituit în conformitate cu dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            văzând dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            după analiza şi dezbaterea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi astfel cum acestea au fost supuse dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 2 iunie 2008 prin afişare pe website-ul (www.caav.ro) şi (www.unbr.ro) şi prin grija barourilor şi a filialelor C.A.A., comunicat membrilor Congresului în modalitatea prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. - Se aprobă proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, în conformitate cu art. 16 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Congresului avocaţilor.

 

            Art. 2. - Prezenta Hotărâre se afişează pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi Casei de Asigurări a Avocaţilor.

            Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura comunicarea hotărârii către filialele C.A.A.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA