Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 15 mai 2008

 

Şedinţa de consiliu din 15 mai 2008

 

 

Ordinea de zi şi soluţiile adoptate:

 

I.

1.

 

Av. Andreescu Constantin

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-depunerea jurământului;

 

Soluţia: - s-au aprobat cererile;

               - a fost depus jurământul.

2

Av.Mircea-Neşu Marioara

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-depunerea jurământului;

 

Soluţia: - s-au aprobat cererile;

               - a fost depus jurământul.

3

Av.Holbură Simona Ionela

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

 

Soluţia: - s-au aprobat cererile;

               - a fost depus jurământul.

4

Av.Nedelcu Silviu-Mihail

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

 

Soluţia: - s-au aprobat cererile;

               - a fost depus jurământul.

5

Av.Olteanu Minel-Şerban

-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-avizare cerere de transferare în Baroul Bucureşti;

 

Soluţia: -s-a amânat soluţionarea cererilor pentru următoarea şedinţă a consiliului pentru a se depune dovada susţinerii examenului de definitivare în profesia de consilier juridic;

6

Rădoi Romel

-cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen;

 

Soluţia: -s-a respins pentru că nu a făcut dovada vechimii în muncă juridică necesară pentru a fi primit în profesie, cu scutire de examen;

7

Av.Ilie Constantin

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţia: -s-au aprobat cererile;

8

Cabinet Individual „av.Dana Babov"

şi

 Av.Olaru Ana-Mihaela

-avizare contract de colaborare;

 

Soluţia: s-a avizat şi s-a dispus înregistrarea contractului de colaborare;

9

Av.Dumitru Ciprian Bogdan

-cerere de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea;

 

10

Av.Ţenea Dana Alexandra

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: s-a aprobat cererea şi s-a dispus înregistrarea  cabinetului individual;

11

Av.Preda Cristinel-Laurenţiu

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea şi s-a dispus înregistrarea  cabinetului individual;

12

Av.Stîrcu Elena Anca

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea şi s-a dispus înregistrarea  cabinetului individual;

13

Av.Iacob Petru

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei(renunţă la exerciţiul profesiei);

 

Soluţia: s-a aprobat cererea;

14

Av.Gândac Dumitru

-cerere de aprobare a continuării exercitării profesiei;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea;

15

Av.stagiar Ciucă Cristina

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea;

16

Av.stagiar Nuţă Elena-Alina

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

 

Soluţia: s-a aprobat cererea;

17

Av.stagiar Chilea Maria-Irina

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

 

Soluţia: s-a respins cererea cu motivarea că nu s-a realizat stagiul profesional de 2 ani;

18

Av.stagiar Nicolae Carmen-Eugenia

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

 

Soluţia: s-a respins cererea cu motivarea că nu s-a realizat stagiul profesional de 2 ani;

19

Av.Axinia Alina

-solicită radierea de pe lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cererea instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală;

 

Soluţia: s-a aprobat;

20

Stan Beatris

-contestaţie împotriva deciziei decanului prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului de 300 lei achitat domnului avocat Diaconu Şt.Ion.

 

Soluţia: s-a respins;

21

Av.Cergă Dorel

-invitat în cadrul cercetării disciplinare prealabile;

 

Soluţia: se menţine invitaţia pentru următoarea şedinţă a consiliului;

II.

Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea              26-30 mai 2008

-măsuri organizatorice;

 

Soluţia: s-au adoptat măsurile organizatorice comunicate prin adresa noastră nr.878/20.05.2008 postată            pe site-ul Baroului la rubrica privind Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv;

III.

Fundaţia(Asociaţia) „Dem D.Stoenescu"

Soluţia: s-a luat act de derularea demersurilor de înfiinţare;

 

IV.

Avocatură clandestină

-fenomenul „Bota"(emailul domnului avocat Ionuţ Dobrinescu din Baroul Bucureşti);

 

Soluţia: S-a luat act de datele prezentate în email de domnul avocat Ionuţ Dobrinescu din Baroul Bucureşti privind avocatura „Bota" şi s-a decis urmărirea acestui fenomen la nivelul instanţelor din Baroul Dolj şi adoptarea de măsuri legale, în condiţiile în care la nivelul instanţelor din judeţul Dolj fenomenul este aproape inexistent;

V.

Asistenţa judiciară acordată la cererea instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală

-repartizarea avocaţilor;

 

Soluţia: problema se va repune pe ordinea de zi a Consiliului Baroului după ce consilierul responsabil cu asistenţa judiciară din oficiu se va întâlni în şedinţa de lucru cu avocaţii interesaţi;

VI.

INPPA

-concurs de oferte pentru ocuparea posturilor de lectorilor ai INPPA;

 

Soluţia: s-a luat act de adresa INPPA privind concursul de oferte pentru ocuparea posturilor de lectori ai  INPPA;

VII.

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de amenajare a spaţiului destinat biroului avocaţilor de la Tribunalul Dolj

Soluţia: -s-a constituit comisia de recepţie a lucrărilor;

VIII.

Arhiva baroului

Soluţia: s-a decis ca lucrările scrise la Examenul de admitere în profesie şi la Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv să fie păstrate un an;

IX.

Biblioteca baroului

-necesitatea înfiinţării unui post de bibliotecar, eventual şi cu atribuţii de arhivar.

 

Soluţia: s-a amânat discuţia.