În atenția avocaților beneficiari ai indemnizațiilor prevăzute la art. XV alin. 1 din OUG 30/2020 și art.3 alin. 1 din OUG 132/2020

Având în vedere adresa AJPIS nr. 23873/12.09.2022, prin care se solicită comunicarea cu celeritate a încasărilor brute realizate de avocații solicitanți ai indemnizațiilor prevăzute de art. XV alin.1 din OUG nr. 30/2020 și art.3 alin. 1 din OUG 132/2020, vă rugăm, să procedați la verificarea situației dumneavoastră declarative din cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, respectiv:

 

- dacă ați declarat cumulat venitul brut lunar realizat din profesie și indemnizația lunară încasată, să procedați la rectificarea declarației lunare prin separarea celor 2 tipuri de încasări(venit brut din profesie și indemnizație);

 

- dacă nu ați declarat la plata contribuțiilor indemnizațiile încasate în baza celor două ordonanțe de urgență, să depuneți  declarația lunară cu venitul brut din profesie și  indemnizația încasată.

 

 Vă rugăm să dați curs solicitării noastre până pe data de 8 octombrie 2022.

 

Menționăm că, în aplicația “contul meu” de pe site-ul www.caav.ro nu este posibilă declararea separată a venitului din profesie și a indemnizației încasate.

 

Vă adresăm această solicitare pentru ca răspunsul Filialei Dolj CAA la adresa AJPIS Dolj, să evidențieze clar venitul din profesie și indemnizațiile primite pentru perioada solicitată.

 

 

Președinte Consiliul de administrație al Filialei Dolj C.A.A,

 

Av. Stănciulescu Sorin