Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

Baroul Dolj continuă activitatea

Decretul emis de Președintele României privind instituirea stării de urgență stabilește măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activităților în domeniul justiției, inclusiv în art. 51 cu privire la organele profesiei de avocat.

Consiliul Baroului Dolj a hotărât continuarea activității în această perioadă asigurând serviciile specifice atât pentru avocați, cât și pentru justițiabili. Nu s-a pus și nici nu se pune problema suspendării activității, baroul și avocații fiind conștienți de scopul profesiei lor, anume promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

În acest context Baroul Dolj, persoană juridică de interes public, transmite că nu va fi afectată activitatea privind organizarea serviciului de asistență judiciară în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale ori în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu.

Cu scopul de a preveni răspândirea la nivel național a infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 se recomandă justițiabililor și persoanele interesate să transmită pe cât posibil solicitările prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv fax, e-mail sau prin serviciile poștale .

Actuala situație afectează activitatea avocaților și asigurăm justițiabilii că am luat toate măsurile necesare limitării riscului inerent la care supuși cu toții, inclusiv cu ocazia acordării consultațiilor juridice, cu respectarea măsurilor de igienizare.

În aceste momente deosebite prestarea serviciilor avocațiale reprezintă o necesitate, avocații alăturându-se efortului necesar depășirii situație actuale. Consiliul Baroului Dolj si U.N.B.R. au în vedere adoptarea unor măsuri necesare atenuării efectelor economice negative asupra activităților avocaților.

Justițiabilii pot solicita informații privind activitatea noastră instituțională la numărul de telefon  +4 0251.413.940 sau transmițând solicitări la adresa office@barouldolj.ro

 

Avocat Lucian Săuleanu

Decanul Baroului Dolj