Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

COMUNICAT privind onorariile de avocat pentru activităţile de asistenţă judiciară

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL DOLJ

 

COMUNICAT

privind onorariile de avocat pentru activităţile de asistenţă judiciară

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în şedinţă la data de 18 noiembrie 2012 la Bucureşti, a luat act de solicitările adresate U.N.B.R. de către barouri în sensul realizării de demersuri în vederea majorării onorariilor de avocat pentru activităţile de asistenţă judiciară. Aceste solicitări au avut în vedere faptul că U.N.B.R., prin avocaţii înscrişi în barouri, membri ai Serviciului de Asistenţă Judiciară, este singura entitate îndrituită prin lege a asigura aceste servicii. Comisia Permanentă a apreciat că, faţă de împrejurările economice actuale, care grevează fondurile publice alocate sistemului de justiţie, mai ales în contextul operaţiunilor de punere în aplicare a noilor coduri, întreprinderea unor astfel de demersuri este, deocamdată, neoportună, menţinându-se în plată sumele convenite prin Protocolul încheiat cu Ministerul Justiţiei.