Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

Baroul Dolj - Decizia nr.38 din 06 martie 2014 reglementarea activitatii SAJ

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

DECIZIA Nr. 38

Şedinţa de consiliu din 06.03.2014

 

CONSILIUL BAROULUI DOLJ, având în vedere:

-Decizia nr.180/10.02.2011 privind reglementarea activităţii Serviciului de Asistenţă Judiciară;

-Decizia nr.209/24.02.2011 privind modificarea art.3 al Deciziei nr.180/10.02.2011;

-Decizia nr.255/17.03.2011 privind modificarea art.1 al Deciziei nr.180/10.02.2011;

-Decizia nr.326/26.05.2011 privind modificarea Deciziei nr.309/05.05.2011;

-deciziile adoptate de Consiliul Baroului Dolj în şedinţa din 05.05.2011 şi înregistrate la barou sub nr.856/05.05.2011;

 

În temeiul prev.art.56 alin.2 lit."a" şi „k" din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi republicată în Monitorul Oficial nr.98 din 07.02.2011;

 

D E C I D E:

 

Art.1. Se reeditează Decizia nr. 309/05.05.2011 a Consiliului Baroului Dolj, cu modificările ulterioare şi menţionate mai sus, urmând să aibă următorul conţinut:

 

Art.2.  Emiterea delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie se va face numai la cererea instanţelor de judecată sau a organelor de urmărire penală.

Nu se vor elibera delegaţii ulterior prestării de către avocaţi a asistenţei judiciare.

În cazul în care, din motive obiective, avocaţii desemnaţi din oficiu nu se pot prezenta la proces, sunt obligaţi să-şi asigure substituirea.

Pentru mai mult de 6 substituiri nemotivate  într-un trimestru, avocatul va fi sancționat cu suspendarea de pe Tabloul SAJ pentru trimestrul următor prin decizia Consiliului Baroului.În acest scop, consilierii responsabili SAJ vor prezenta trimestrial o informare  Consiliul Baroului.

Repartizarea delegaţiilor se va face numai în ordinea alfabetică a avocaţilor înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară.

Indiferent de numărul învinuiţilor sau inculpaţilor dintr-un dosar, un avocat nu poate primi delegaţie pentru mai mult de un inculpat sau învinuit din acelaşi dosar.

 

Art.3. Avocaţii definitivi cu până la trei ani vechime în această calitate pot primi oficii şi la Judecătoria Craiova şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

 

Art.4.  Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv(inclusiv sporurile şi acordurile), indiferent de instanţă, se stabileşte la suma de 1200 lei.

Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat stagiar (inclusiv sporurile şi acordurile), se stabileşte la suma de 1000 lei.

Suma cu care avocatul depășește plafonul lunar se reportează luna următoare. Depăşirea plafonului lunar atrage sancţiunea neeliberării de delegaţii până ce suma total realizată se redistribuie lunar conform plafonului.

 

Art.5. Avocaţii care în ultimele trei luni au fost delegaţi și au refuzat nejustificat să acorde asistenţă judiciară la cererea instanţelor şi organelor de urmărire penală vor fi eliminaţi de pe Tabelul avocaţilor care asigură permanenţa.

 

Art.6. Avocaţii înscrişi pe Tabelul avocaţilor care asigură permanenţa sunt obligaţi să-şi comunice indisponibilitatea cu cel puţin o zi înainte de data la care sunt planificaţi in contul avocatului existent  pe site-ul Baroului Dolj .

 

Art 7. Neplata taxelor profesionale pentru mai mult de 2 luni consecutiv atrage eliminarea avocatilor respectivi din Registrul de asistență judiciara.

 

Art.8. Trimestrial, Consiliul Baroului va analiza punerea în aplicare a acestor măsuri și va publica anual pe contul avocatului situația Serviciului de Asistență judiciară.

 

Art.9. Avocaţii care acordă asistenţă judiciară din oficiu în cauze aflate pe rolul instanţelor au obligaţia de a depune concluzii scrise.

 

Art.10. Prezenta decizie intră în vigoare de la 1 aprilie 2014.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

 

Decanul Baroului Dolj