Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

COMUNICAT Baroul Dolj - referitor la măsurile întreprinse pentru eficientizarea activității Serviciului de Asistență Judiciară

 

COMUNICAT
referitor la măsurile întreprinse de Consiliul Baroului Dolj

pentru eficientizarea activității Serviciului de Asistență Judiciară

 

Având în vedere că în primul semestru al acestui an au fost formulate mai multe cereri și propuneri de către avocați în legătură cu funcționarea Serviciului de Asistență Judiciară, vă informăm cu privire la măsurile întreprinse de Consiliului Baroului Dolj în această privință.

 

Consiliul Baroului Dolj a adoptat Decizia nr.38 din 6 martie 2014 pentru reglementarea activității SAJ prin care, printre alte măsuri luate, a fost stabilit și plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv (inclusiv sporurile şi acordurile) la suma de 1200 lei;.
Dispozițiile Deciziei 38 au fost integrate în aplicația informatică de gestiune a activității Serviciului de Asistență Judiciară.

 

După trei luni de la adoptarea Deciziei 38/06.03.2014, Consiliul Baroului Dolj a analizat efectele deciziei în ședința sa din 29 mai 2014 și a apreciat că situațiile semnalate au fost clarificate având în vedere limitarea plafonului și existența unei proceduri automatizate, astfel încât distribuirea tuturor delegațiilor se face în funcție de criterii obiective de departajare (e.g. "scorul" fiecărui avocat, disponibilitatea).

 

Aplicația informatică de gestiune a activității Sericiului de Asistență Judiciară va fi îmbunătățită astfel încât să ofere cât mai multe informații membrilor SAJ prin contul avocatului, asigurându-se astfel transparența necesară pentru buna funcționare a acestui sistem.

 

Prof. univ. dr.
Ion Turculeanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj