Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

Soluții adoptate în Ședința Consiliului Baroului Dolj din data de 09.07.2015, referitoare la Serviciul de Asistență Judiciară - Dispoziții aplicabile începând cu 01 august 2015


Consiliul Baroului Dolj întrunit în ședința din data de 09.07.2015, a hotărât modificarea Deciziei nr.38/06.03.2014 referitoare la Serviciul de Asistență Judiciară după cum urmează:

 

 Art.4. Plafonul valoric lunar de oficii pentru avocați a fost majorat, astfel:

 

• Pentru un avocat definitiv (inclusiv sporurile și acordurile), indiferent de instanță, plafonul a fost majorat la suma de 1800 lei (de la 1200 lei);

• Pentru un avocat stagiar (inclusiv sporurile și acordurile), plafonul a fost majorat la suma de 1500 lei (de la 1000 lei);

 

Art.7. Neplata taxelor profesionale pentru mai mult de 3 luni consecutiv atrage eliminarea avocaților din Registrul de asistență judiciară.

 

În completarea Deciziei nr.38/06.03.2014, pentru rezolvarea situației create de regimul preferențial al alegerii avocaților pentru urmărirea penală, Consiliul Baroului Dolj a hotărât stabilirea unui plafon lunar pentru urmărirea penală, astfel:


• Pentru un avocat definitiv a fost stabilit un plafon lunar pentru urmărirea penală de 950 lei; acesta este inclus în plafonul prevăzut la art. 4.;


• Pentru un avocat stagiar a fost stabilit un plafon lunar pentru urmărirea penală de 750 lei;
acesta este inclus în plafonul prevăzut la art. 4..

 

Referitor la modalitatea prin care avocații sunt contactați în vederea informării că au fost desemnați să furnizeze servicii de asistență judiciară din oficiu, consiliul a hotărât următoarele elemente de procedură:

 

• funcționarul SAJ va apela telefonic avocatul desemnat la numărul de telefon furnizat de acesta;

• în cazul în care avocatul contactat în acest fel nu va răspunde apelului telefonic, funcționarul SAJ va transmite mesaj text (SMS) și va aștepta 10 minute pentru ca avocatul desemnat să revină cu un telefon;

• după 10 minute de la expedierea mesajului, în cazul în care avocatul nu răspunde, se va proceda la desemnarea următorului avocat din listă, care va fi informat în același fel.


De asemenea, Consiliul Baroului Dolj a hotărât, având în vedere dispozițiile art.2 Decizia nr.38/06.03.2014, emiterea unei adrese către organele de urmărire penală prin care sunt informați că nu se vor mai elibera delegații ulterior prestării serviciilor de asistență judiciară de către avocați.

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj