Baroul Dolj / Asociatia DEM D. STOENESCU

DEM D. STOENESCU - Profilul omului, al avocatului şi al Decanului Baroului Dolj

 

DEM D. STOENESCU

Profilul omului, al avocatului şi al Decanului Baroului Dolj

 

Dem D. Stoenescu s-a născut la 21 octombrie 1881 la Slatina, jud.Olt. Absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti, fost magistrat şi deputat de Dolj, s-a înscris în Baroul Dolj la 10 decembrie 1903. A fost ales Decan al Baroului Dolj în anul 1921 şi  a rămas în funcţie până în anul 1934. La data de 13 decembrie 1934, la doar vârsta de 53 de ani, a decedat la Craiova.

 

Toată perioada decanatului său a militat pentru ridicarea prestigiului avocaţilor şi a barourilor din care aceştia făceau parte la demnitatea profesiei, susţinând că avocaţii trebuie să fie demni nu numai în profesie dar şi în societate. Spiritul său organizatoric au determinat schimbări importante în viaţa Baroului Dolj, personalitatea Decanului Dem Stoenescu punându-şi amprenta pe activitatea de ansamblu a baroului.

 

În timpul decanatului său, în anul 1923, s-a înfiinţat prima bibliotecă a Baroului Dolj, separat de biblioteca Curţii de Apel Craiova, bibliotecă pe care a îmbogăţit-o mai târziu cu întreaga bibliotecă a fostului avocat şi profesor Dimitrie Alexandresco. Astăzi, biblioteca Baroului Dolj cuprinde şi biblioteca lui Dem Stoenescu pe care acesta a lăsat-o prin testament Baroului Dolj.

 

Tot în timpul decanatului Dem Stoenescu s-a înfiinţat pe lângă Baroul Dolj Casa de Pensii şi Ajutor menită a acorda pensii şi ajutoare avocaţilor din Baroul Dolj. De asemenea, din acea vreme există tradiţia cumpărării în fiecare an a unui tablou pentru colecţia Baroului Dolj cu scopul încurajării tinerilor artişti.

 

De numele lui Dem Stoenescu se leagă şi cumpărarea Vilei Themis situată în Călimăneşti-Căciulata care a fost pusă la dispoziţia avocaţilor şi familiilor acestora pentru a-şi petrece acolo vacanţele şi zilele libere.

 

A încurajat cultura, înfiinţând premiul Avram Iancu care recompensa pe autorul celei mai bune lucrări juridice din Baroul Dolj. A avut şi încercări literare care se regăseau în revista „Arhivele Olteniei", fiind membru în Comitetul de Lectură al Teatrului Naţional şi preşedintele Societăţii Culturale „Prietenii Ştiinţei" - filiala Craiova.

 

În plan profesional a fost membru în Consiliul General al Uniunii Avocaţilor din România, înfiinţând pentru o perioadă scurtă de timp, 1907-1916 o revistă proprie de drept numită „Pagini Juridice".

 

Ca o recunoaştere a calităţilor sale de lider remarcabil, Uniunea Avocaţilor din România organizează Congresul avocaţilor în anul 1928 la Craiova.

 

În anul 1932, dovedindu-şi ataşamentul faţă de baroul cu care s-a identificat la un moment dat, şi-a donat casa părintească împreună cu toată mobila şi biblioteca, baroului pe care l-a condus cu atâta pasiune şi demnitate.

 

În perioada decanatului Dem Stoenescu a apărut şi singura istorie a Baroului Dolj, lucrarea „Istoria Baroului Dolj, 1864-1928" scrisă de bunul său prieten, avocatul şi publicistul George Mil Demetrescu.

 

Ca o recunoaştere a meritelor sale, avocaţii din Baroul Dolj l-au imortalizat într-un bust de bronz care fusese aşezat alături de busturile a alţi doi decani merituoşi ai Baroului Dolj, Gheorghe Chiţu şi Anghel Betolian, în Sala paşilor pierduţi a Palatului de justiţie. Din păcate, acest bust s-a pierdut.

 

Cu ocazia înmormântării, Constantin Naumescu, preşedintele Uniunii Avocaţilor din România se adresa avocaţilor Baroului Dolj astfel: „Adânc îndureraţi de pierderea suferită de corpul avocaţilor prin moartea celui mai distins şi mai muncitor Decan, marele realizator Mitu Stoenescu, şi-a consacrat toată munca şi activitatea sa pentru dezvoltarea şi propăşirea Baroului Românesc, aducem în numele Uniunii Avocaţilor şi al meu personal ultimul omagiu al admiraţiei noastre, odată cu expresiunea durerii şi profundelor noastre regrete. ..."

 

Baroul Dolj a readus în memoria avocaţilor personalitatea marelui decan Dem Stoenescu înfiinţând Asociaţia Dem D. Stoenescu care încearcă să cuprindă în obiectul său de activitate toate preocupările distinsului decan Dem D. Stoenescu.