Cariere Judiciare /

16 Februarie 2012

SCA GAINA SI ASOCIATII - Anunt privind recrutarea de avocati colaboratori

GĂINĂ ŞI ASOCIAŢII SCA

Craiova, str. A. I. Cuza, bl. M19B, ap. 8, jud. Dolj, 200530

tel./fax: +4 0251 414629; office@avgaina.ro; www.avgaina.ro

 

SCA GĂINĂ ŞI ASOCIAŢII recrutează avocat(i) colaborator(i) (stagiar(i) şi/sau definitiv(i)).

 

I. CERINŢE MINIME PT. AVOCAT STAGIAR/DEFINITIV:

1) Absolvent al unei facultăţi de drept de stat şi membru al unui barou de avocaţi;

2) Cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, etc.);

3) Permis de conducere categoria B;

4) Cunoştinţe operare calculator (Windows, MS Office, web, etc.).

 

II. ATRIBUŢII

1) Atribuţii pentru avocat stagiar: 

- organizarea documentelor în dosare şi evidenţa corespondenţei; coordonarea şi desfăşurarea relaţilor administrative ale societăţii cu instituţiile publice inclusiv instanţe judecătoreşti (depunere/ridicare documente), etc.;

- cercetarea şi „colectarea" de practică judiciară şi doctrină pentru speţele societăţii etc.;

- redactarea de notificări şi/sau comunicări, acte de corespondenţă către clienţii societăţii şi către terţi etc.;

- asistenţa şi reprezentarea clienţilor societăţii în relaţiile de afaceri ale acestora la instanţele de judecată şi/sau instituţiile publice etc.;

2) Atribuţii pentru avocat definitiv: 

- asistenţa şi reprezentarea clienţilor societăţii la instanţele judecătoreşti şi/sau arbitrale;

- redactarea de acte/contracte/notificări/opinii juridice etc. specifice activităţii juridice în special în domeniul dreptului comercial, inclusiv proceduri de insolvenţă, contencios-administrativ şi fiscal şi în proceduri de achiziţii publice, etc.;

- desfăşurarea de activităţi juridice specifice dreptului construcţiilor şi imobiliar, dreptului contractelor civile şi/sau comerciale, dreptului concurenţei, dreptului bancar şi pieţelor de capital etc..

Onorariul se va stabili de comun acord la momentul încheierii contractului de colaborare, potrivit aptitudinilor şi experienţei, în cotă fixă şi/sau procentuală.

Scrisoarea de intenţie şi CV-urile candidaţilor însoţite de diploma de licenţă şi/sau master/doctor, după caz, şi foaia matricolă se transmit prin e-mail la adresa office@avgaina.ro sau alex.gaina@avgaina.ro până la data de 09 martie 2012. Candidaţii vor fi selectaţi pentru susţinerea interviului până la data de 12 martie 2012, urmând să le fie comunicată data şi ora când acesta va avea loc.

 

SCA GĂINĂ ŞI ASOCIAŢII,

Avocat coordonator,

Găină Alexandru Mihnea