Casa de asigurari a avocatilor / Sedinte de Consiliu si Hotarari ale Consiliului de Administratie