Evenimente / Nationale

28 Martie 2016

HOTĂRÂRILE, REZOLUŢIILE și APELURILE adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.

(între Congresul avocaţilor 2015 şi Congresul avocaţilor 2016)

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2015

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016

Hotărârea nr. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2015

Hotărârea nr. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi

Hotărârea nr. 06 privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină

Hotărârea nr. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.

Hotărârea nr. 08 privind elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român

Hotărârea nr. 09 privind propuneri de modificare directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului dar și a unor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat

Rezoluția Congresului avocaților privind modalitățile de continuare a Proiectului privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni

Rezoluția Congresului avocaților privind proiectul \'Avocatura 2025\'

Apelul Congresului avocaților către Parlamentul României și Guvernul României privind asigurarea dreptului Corpului de avocați de a fi consultat în orice procedură legislativă și orice inițiativă a Guvernului sau a parlamentarilor care ar cuprinde reglementări care au legătură cu rolul avocatului în statul de drept

Apelul Congresului avocaților privind asigurarea dreptului avocaților la normarea timpului de lucru și a asigurării efectivității dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil prin modalitățile de organizare a activității judiciare

Apelul Congresului avocaților adresat Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Justiţiei, Ministerul Finanţelor și Consiliului Superior al Magistraturii privind adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE