Avocati / Examenul de primire

Rectificare Barem de corectare la disciplina “Drept civil” (avocat stagiar)

Rectificare Barem de corectare la disciplina "Drept civil" (avocat stagiar)

 

 - la subiectul 1 fragmentul referitor la:

 

"   - felurile domiciliului in raport de modul de stabilire; stabilirea, schimbarea si dovada domiciliului (domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul convenţional) -  0,75 pct"

 

         Menţionăm că, dintr-o eroare materială, în barem, s-a prevăzut punctarea cu 1 punct.

 

         - la subiectul 2 fragmentul referitor la:

 

" - nulitatea absoluta, in principiu, nu poate fi acoperita prin confirmare - 0,50 pct"

 

         Menţionăm că, dintr-o eroare materială, în barem, s-a prevăzut punctarea cu 0,75 puncte.

 

Prezenta rectificare s-a făcut la sesizarea Preşedintelui Centrului de Examen Bihor.

 

         Av. Florea Gheorghe

         Preşedintele U.N.B.R.