Pregatire initiala / Examen absolvire

Sesiunea - Noiembrie 2020

Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020

Regulament privind examenul de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea avocatilor

Tematica pentru examenul de absolvire a studiilor în sistemul I.N.P.P.A, sesiunea 15 noiembrie 2020

În atenția cursanților – avocaţi stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A./centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum şi a avocaţilor stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.

Decizia nr. 41 din 26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor CONSILIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 9/18.07.2020privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2020 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.

Decizia nr. 42 din 27.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020

Anunt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Instrucțiuni generale pentru candidații la examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2020, emise de Comisia Națională de Examen

Anunt privind locul desfasurarii examenului de absolvire a INPPA in cadrul Centrului Teritorial Craiova
Anunț important ! Informăm pe candidații înscriși la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020 că pot descărca și tipări, din „Pagina candidatului” din sistemul IFEP, adeverința eliberată de I.N.P.P.A. privind desfășurarea examenului de absolvire la data de 15 noiembrie 2020

EXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2020: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020

Subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 15 noiembrie 2020 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2020

Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 15 noiembrie 2020 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2020

Republicăm Baremele de corectare la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020 a Examenului de absolvire a I.N.P.P.A., Sesiunea noiembrie 2020, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem

Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 13/17.11.2020 privind Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020

Proces verbal din 23.11.2020 privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

PROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020 – Examen de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020