Pregatire initiala / Examen absolvire

Sesiunea - Noiembrie-Decembrie 2012

Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Centrul Teritorial Craiova 

 

HOTĂRÂREA

nr. 3 / 10.09.2012 modificată

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2012 de Centrul teritorial Craiova al INPPA pentru avocaţii stagiari de anul II

Având în vedere:

- Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare

- Statutul profesiei de avocat

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

- Hotărârea nr.9/31.08.2012 privind calendarul desfășurării examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012

- Dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului de Conducere al Centrului teritorial INPPA Craiova din data de 10 septembrie 2011 de la Craiova

 

CONSILIUL  DE  CONDUCERE  AL CENTRULUI TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial Craiova al INPPA organizează examen de absolvire a INPPA sesiunea noiembrie 2012.

Art. 2. Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr.525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. Examinarea candidaţilor se va face în două etape: prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ iar cea de-a doua etapă într-o probă scrisă la disciplinele organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

Art. 4. Examinarea candidaţilor la probele orale se va face la toate disciplinele urmate în cadrul cursurilor, grupate în nouă subcomisii, după cum urmează:

Nr

Nr subcomisie

Disciplina

Nr.cazuri practice

1

Disciplina 1

 

 

 

 

1.Drept Civil

5

2

Disciplina 2

 

 

 

 

2.Drept Procesual Civil

5

3

Disciplina 3

 

 

 

 

3.Drept Penal

5

4

Disciplina 4

 

 

 

 

4.Drept Procesual Penal

5

5

Disciplina 5

 

 

 

 

5.Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

5

5

Disciplina 6

 

 

 

 

6.Dreptul European al Drepturilor Omului

2

7

Disciplina 7

 

 

 

 

7.Dreptul Uniunii Europene

2

8

Disciplina 8

 

 

 

 

8.Dreptul European al Muncii

2

 

Art. 5. Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale sunt comunicate prin email și prin publicare pe site-ul Centrului Teritorial Craiova al INPPA (www.inppacv.ro).

Art. 6. Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze în scris cerinţele impuse pentru lucrările profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele şi vor depune în scris la sediul INPPA Craiova şi în format electronic ( inppacv@barouldolj.ro ) până la 1 noiembrie 2012 caietele de lucrări profesionale. Fiecare lucrare profesională depusă va fi vizată de către avocatul îndrumător al stagiarului cursant, candidat la examen. În termen de cel mult 5 zile Centrul teritorial Craiova al INPPA va întocmi lista cursanților care au dreptul să se prezinte la colocviu.

Art. 7. Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nici o variantă să nu fie corectă.

Art. 8. Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice la nivel de INPPA şi centre teritoriale iar examenul se va susţine la aceeaşi dată.

Art. 9. Examenele orale (colocviile) se vor susţine la sediul Centrului Teritorial Craiova al INPPA din cadrul Baroului Dolj după cum urmează:


  Luni, 26 noiembrie 2012
         - Disciplina 1 (Drept civil) -
Program P1
         - Disciplina 2 (Drept procesual civil) -
Program P2

  Marți, 27 noiembrie 2012
         - Disciplina 3 (Drept penal) -
Program P1
         - Disciplina 4 (Drept procesual penal) -
Program P2

  Miercuri, 28 noiembrie 2012
         - Disciplina 5 (Organizarea și exercitarea profesiei de avocat) -
Program P1
         - Disciplina 6 (Dreptul European al Drepturilor Omului) -
Program P2

  Joi, 29 noiembrie 2012
         - Disciplina 7 (Dreptul Uniunii Europene) -
Program P1
         - Disciplina 8 (Dreptul european al muncii) -
Program P2

  Luni, 3 decembrie 2012
         - Reexaminări Disciplinele 1,2,3,4

  Marti, 4 decembrie 2012
         - Reexaminări Disciplinele 5,6,7 și 8

 

  Program:

        P1 (Sala de Consiliu a Baroului Dolj): În fiecare zi de examen, probele orale se vor desfășura  

        după următorul program: ora 9.00 literele A-C; ora 11.30 literele D-M; ora 14.00 literele N-R; 

        ora 16.30 literele S-Z;

        P2 (Sala de Consiliu a Filialei Dolj a C.A.A): În fiecare zi de examen, probele orale se vor

        desfășura după următorul program: ora 9.00 literele N-R; ora 11.30 literele S-Z; ora 14.00

        literele A-C; ora 16.30 literele D-M;

 

Art. 10. Pentru asigurarea caracterului unitar al examenului, probele orale (colocviile) se vor susține într-o singură comisie pentru fiecare disciplină.

Art. 11. Proba scrisă se va susține în ziua de vineri, 7 decembrie 2012. Locaţia probei scrise va fi comunicată în timp util.

Art. 12. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de secretariatul tehnic al Centrului teritorial Craiova al INPPA şi se publică pe site-ul www.inppacv.ro .

 

 

Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

 

D I R E C T O R,

Prof.univ.dr.

Avocat Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj

 

Hotărârea nr. 525 / 01.9.2012 (Consiliul UNBR)

privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Hotărârea nr. 9/31.8.2012 (INPPA)

privind calendarul desfasurarii examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012

INPPA Craiova - Caiet de lucrări, anul II stagiu 2012

Format DOC

Hotărârea nr. 13/31.8.2012 (Consiliul INPPA)

privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012

Hotărârea nr. 3/10.9.2012 (INPPA Craiova)

Format PDF

INPPA Craiova - Cazuri practice pentru lucrările profesionale

Format DOC

În atenţia avocaţilor stagiari care nu au promovat examenul de absolvire în sesiunile anterioare de examen

Format PDF

Facilitati cazare candidati Examen absolvire cursuri INPPA 2012

Format PDF

Lista candidati Examen absolvire cursuri INPPACV- Nov-Dec 2012

Format PDF

Rezultatate Probe Orale - Examen INPPAcv Nov-Dec 2012

Format PDF

Rezultatate FINALE Probe Orale - Examen INPPAcv Nov-Dec 2012

Format PDF

Comunicat Examen INPPA - Proba scrisa 7 dec 2012
Examen de absolvire INPPA - Lista candidati proba scrisa 7 dec 2012
Subiecte si bareme - Proba scrisa 7 dec 2012 - Examen de absolvire INPPA
Comunicat Examen INPPA - Contestatii la barem - Proba scrisa 7 dec 2012
Proces-verbal privind solutionarea contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 7.12.2012

Format PDF

Examen absolvire INPPA - barem final proba scrisa 7 dec 2012
Republicam baremele la proba scrisa din ziua de vineri, 7.12.2012, urmare afisarii procesului-verbal privind solutionarea contestatiilor
Rezultatele la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2012
În atenția avocaților stagiari care au promovat Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială sesiunea noiembrie 2012