Pregatire initiala / Examen absolvire

INPPA Craiova - Hotararea nr.1 din 03.11.2015 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 de INPPACV pentru avocaţii stagiari de anul II

Centrul Teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

 

HOTĂRÂREA

nr. 1 / 03.11.2015

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 de Centrul teritorial Craiova al INPPA pentru avocaţii stagiari de anul II

  

Având în vedere:

- Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare

- Statutul profesiei de avocat

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

- Hotărârea nr.67/02.10.2015 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A.

 

 

CONSILIUL  DE  CONDUCERE  AL CENTRULUI TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial Craiova al INPPA organizează examen de absolvire a INPPA sesiunea noiembrie-decembrie 2015.

 

Art. 2. Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr.525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. și Hotărârii nr. 67/21.10.2015 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. 

 

Art. 3. Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.  RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la  BCR Craiova cel mai târziu până la data de 19 noiembrie 2015.

 

Art. 4. Examinarea candidaţilor se va face în două etape: prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ iar cea de-a doua etapă într-o probă scrisă la disciplinele organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

 

Art. 5. Examinarea candidaţilor la probele orale se va face la toate disciplinele urmate în cadrul cursurilor, grupate în opt subcomisii, după cum urmează:

 

Nr

Nr subcomisie

Disciplina

Nr.cazuri practice

1

Disciplina 1

1.Drept Civil

6

 

 

 

 

2

Disciplina 2

2.Drept Procesual Civil

6

 

 

 

 

3

Disciplina 3

3.Drept Penal

6

 

 

 

 

4

Disciplina 4

4.Drept Procesual Penal

6

 

 

 

 

5

Disciplina 5

5.Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

6

 

 

 

 

5

Disciplina 6

6. Dreptul European al Drepturilor Omului

3

 

 

 

 

7

Disciplina 7

7.Dreptul Uniunii Europene

3

 

 

 

 

8

Disciplina 8

8.Dreptul European al Muncii

3

 

 

 

 

 

Art. 6. Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale sunt comunicate prin email și prin publicare pe site-ul Centrului Teritorial Craiova al INPPA (www.inppacv.ro).

 

Art. 7. Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze în scris cerinţele impuse pentru lucrările profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele şi vor depune în scris la sediul INPPA Craiova şi în format electronic ( inppacv@barouldolj.ro ) până la 6 noiembrie 2015 ora 1600 caietele de lucrări profesionale.  Fiecare lucrare profesională depusă va fi vizată de către avocatul îndrumător al stagiarului cursant, candidat la examen. În termen de cel mult 5 zile Centrul teritorial Craiova al INPPA va întocmi lista cursanților care au dreptul să se prezinte la colocviu.

 

Art. 8. Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nici o variantă să nu fie corectă.

 

Art. 9. Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice la nivel de INPPA şi centre teritoriale iar examenul se va susţine la aceeaşi dată.

 

Art. 10. Examenele orale (colocviile) se vor susţine la sediul Centrului Teritorial Craiova al INPPA din cadrul Baroului Dolj Craiova, Bulevardul Carol I, nr.1, bl.17D, sc.1, mezanin, jud.Dolj după cum urmează:

Luni, 23 noiembrie 2015, ora 10.00 - Disciplina 1 (Drept civil);

Marți, 24 noiembrie 2015, ora 10.00 - Disciplina 2 (Drept procesual civil);

Miercuri, 25 noiembrie 2015, ora 10.00 - Disciplina 4 (Drept procesual penal);

Joi, 26 noiembrie 2015, ora 10.00 - Disciplina 3 (Drept penal);

Miercuri, 2 decembrie 2015,ora 9.00 Disciplina 7 (Dreptul Uniunii Europene);

Miercuri, 2 decembrie 2015,ora 13.00 - Disciplina 6 (Dreptul European al Drepturilor Omului);

Joi, 3 decembrie 2015,ora 9.00 - Disciplina 5(Organizarea și exercitarea profesiei de avocat);

Joi, 3 decembrie 2015,ora 13.00 - Disciplina 8 (Dreptul european al muncii);

Vineri, 4 decembrie 2015 - ora 9.00 - Reexaminări Disciplinele 1,2,3,4;

Vineri, 4 decembrie 2015 - ora 13.00 - Reexaminări Disciplinele 5,6,7,8;

 

Art. 11. Pentru asigurarea caracterului unitar al examenului, probele orale (colocviile) se vor susține într-o singură comisie pentru fiecare disciplină.

 

Art. 12. Proba scrisă se va susține în ziua de luni, 7 decembrie 2015  la sediul Facultății de Drept și Științe Sociale din Craiova, str. Calea București nr.107D.

 

Art. 13. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de secretariatul tehnic al Centrului teritorial Craiova al INPPA şi se publică pe site-ul www.inppacv.ro .

 

Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. și cu dispozițiile Hotărârii nr. 67/21.10.2015 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. .

 

PREȘEDINTE,

 

Avocat Lucian-Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj