Pregatire initiala / Examen absolvire

Sesiunea - Noiembrie 2018

Proces verbal afișare rezultate la probele orale din data de 12.11.2018

Format PDF

Proces verbal afișare rezultate la probele orale din data de 14.11.2018

Format PDF

Proces verbal afișare rezultate la probele orale din data de 13.11.2018

Format PDF

Proces verbal afișare rezultate la probele orale din data de 13.11.2018

Format PDF

I.N.P.P.A - HOTĂRÂREA NR. 3 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2018 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Format PDF

U.N.B.R - Hotărârea nr.525 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A

Format PDF

În atenția avocaților stagiari, cursanți INPPA, care susțin examenul de absolvire a INPPA: Locurile de desfășurare a probei scrise
Repartizarea pe sali a candidatilor la examenul care se va desfasura in ziua de 25 noiembrie 2018

Format PDF

Subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 25 noiembrie 2018 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2018

Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 25 noiembrie 2018 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2018

PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 noiembrie 2018 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2018

Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2018