INFORMARE : Expirare carduri CCBE

Avocații ale căror carduri CCBE expiră sunt rugați să depună o cerere la secretariatul Baroului Dolj sau pe adresa office@barouldolj.ro și să facă dovada achitării sumei de 55 lei ce reprezintă contravaloarea cardului. Plata se poate face cash la casierie sau prin virament bancar în contul Baroului Dolj.