Informare privind plata parțială a Borderoului nr. 8 cu titluri executorii și sume din oficiu

Față de adresa Baroului Dolj nr. 1093/31.08.2023, privind plata parțială a borderoului nr. 8 de către Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova, prin adresa nr. 2/39665 din 20.09.2023, a comunicat că plata parțială se datorează lipsei bugetului la capitolul bugetar aferent. Astfel, deși s-au solicitat credite bugetare suplimentare în luna august ordonatorului principal, acestea nu au fost primite. Aceste credite au fost solicitate și în luna septembrie, fiind așteptat un răspuns la finalul acestei luni.

De asemenea, la nivelul Curții de Apel Craiova au fost trimise ordonatorului principal în cursul lunii iunie 2023 propunerile de rectificare bugetară, la acest capitol bugetar solicitându-se suplimentar suma de 7.548.051 lei, existând perspectiva rezolvării situației cu ocazia primei rectificări bugetare.

 

 

Av. Mihai-Dragoș Nicu

Decanul Baroului Dolj