Informare referitoare la plata Borderoului nr. 8/2023 cu titluri executorii și sume din oficiu

Urmare a cererii Baroului Dolj nr. 1092/31.08.2023, referitoare la plata parțială a Borderoului nr. 8/07.08.2023 cu titlurile executorii și sumele din oficiu aferente lunii august 2023, Tribunalul Dolj, prin adresa nr. 2177/16A/14.09.2023, a informat Baroul Dolj că, în vederea efectuării plății integrale a Borderoului nr. 8/2023, a solicitat buget și credite ordonatorului secundar de credite prin cererea de credite nr. 1999/06.09.2023, aferentă lunii septembrie 2023, urmând a efectua plata în limita bugetului și a creditelor aprobate, în perioada 25-30 septembrie 2023 sau de îndată ce va primi sumele solicitate.