Noutati / Anunturi

04 Decembrie 2012

Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 10/2012 Cutea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, suma de 23.940 lei, reprezentând diferența borderoului nr.10/2012, depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 04.12.2012, ora 11, casieria Baroului Dolj efectuează plata onorariilor din oficiu de pe acest borderou.

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.