Pregatire initiala / Anul II de stagiu

INPPA Craiova - Pregătire Profesională Iniţială, Anul II de Stagiu, 2014

 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Centrul Teritorial Craiova

 

A N U N Ţ

ÎNSCRIERE CURSURI INPPA STAGIARI 2014

 

Înscrierile pentru anul II de pregătire profesională iniţială 2014 organizat de I.N.P.P.A. Craiova se fac în perioada 10 martie 2013 - 17 martie 2014.

 

Dosarele se depun la secretariatul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. (Craiova, b-dul Carol nr 1, Bl.17D mezanin, cod 200678) şi vor conţine cererea de înscriere (eliberată de secretariat) însoţită de următoarele documente, în copii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul:

  1. cartea de identitate; 
  2. legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs; 
  3. diploma de licenţă şi foaia matricolă; 
  4. decizia de primire în profesia de avocat; 
  5. decizia de înscriere în barou; 
  6. contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.

 Avocaţii stagiari declaraţi admişi vor depune la secretariatul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. până la data de 17 martie 2014, dovada plăţii taxei de înscriere în cuantum de 700 lei (în contul RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. Craiova).

 

Toţi cursanţii I.N.P.P.A. vor achita în perioada premergătoare examenului de absolvire a Institutului o taxă de examinare în cuantum de 700 de lei (RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. Craiova).

 

Pentru orice alte informații vă rugăm să vizitați www.inppacv.ro sau să ne contactați la adresa de email inppacv@barouldolj.ro sau la numărul de telefon 0351.40.50.70.

 

D I R E C T O R,
Prof. univ. dr. avocat Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

 

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.