Noutati / Stiri

14 Iunie 2011

Mesajul Preşedintelui U.N.B.R. av. dr. Gheorghe Florea rostit cu ocazia deschiderii lucrărilor Congresului avocaţilor din 10 iunie 2011

MESAJUL PRESEDINTELUI UNBR

 

adresat participantilor la Congresul avocatilor 2011

 

Stimatui invitati!

Domnilor decani!

Stimati colegi!

 

Modul de dezvoltare a instituţiilor si a mentalităţilor privind profesia de avocat au determinat de-a lungul vremilor şi încrederea pe care cetăţenii o au in avocati, barometre reale ale evolutiei  profesiei noastre, dar si  al evolutiilor privind perceptia cetatenilor despre profesiile juridice in ansamblu lor, fara de care statul de drept este nefunctional.

Sistemul  institutional al organizarii si exercitarii profesiei de avocat  aşteaptă să fie manageriat profesionist, transparent şi onest. Aceasta înseamnă asumarea deschisă a responsabilităţii deciziei.

Legea în sine nu poate rezolva problemele de macromanagement al sistemului şi de  micromanagement ale barourirlor , ale sistemului CAA, ale filialelor CAA, ale INPPA si filialelor sale, în special în ceea ce priveşte comportamentele.

Macromanagementul Corpului profesional al avocatilor şi micromanagementul institutiilor organizate in cadrul profesiei reprezintă prioritatea politicilor profesionale ce trebuie trasate si stabilite de Congres!

Vremea etalării filosofiilor şi intenţiilor a trecut, etapa intervenţiilor legislative se apropie de încheiere,sub rezerva interventiilor necesare dezvoltarii sistemului CAA. Este timpul intervenţiilor manageriale directe şi aplicate în sistem!

„Chirurgul" principal este acum Consiliul UNBR , care este chemat să „tragă" sistemul după el. Consiliul  trebuie să se comporte din ce în ce mai mult ca un manager al comportamentelor în sistem, atacând frontal probleme precum „mentorizarea" şi sprijinirea   decanilor si Consiliilor barorurilor, a Consiliului CAA, a Consiliului de conducere al INPPA pentru a stimula disciplina, , pentru reducerea practicii neunitare a aplicarii legislatiei profesiei la nivelul barourilor, al filialelor, al Centrelor INPPA.

Concentrarea Consiliului în principal pe aspecte de legislatie secundara  s-a finalizat.  Este o eroare de strategie, care ar absorbi energia şi ar  deturna atenţia de la problemele reale pe care trebuie să le atace conform competenţelor sale Consiliul UNBR perpetuarea si absolutizarea preocuparilor de reglementare secundara a institutiilor sistemului organizat de Lege! Recrutarea noilor avocati, pregătirea profesională, integritatea,  responsabilitatea avocatilor si paza integritatatii sistemului judiciar sund directii actuale de politica profesionala ce trebuie sa fie abordate de Congres!

Preocuparea principală a noului Consiliu trebuie să fie preluarea frâielor manageriale ale sistemului şi întocmirea rapidă a unei adevărate politici profesionale de imbunatatire a resurselor umane de care sistemul dispune!

Procesul de schimbare a mentalităţilor este esenţial pentru reuşita schimbării la faţă în bine a  Profesiei de avocat.

Membrii aleşi ai Consiliului si decanii au un rol esenţial în această privinţă prin exemplul comportamental pe care îl oferă în calitate de lideri şi prin filosofia pe care o propagă şi practică în activitatea lor.

 

Percepţie tristă  a neincrederii in aplicarea legii si prudenta in asigurarea securitatatii prin drept a  a actorilor sociali  se cere schimbată printr-o nouă realitate  de atitudini, mentalitatati, comportamente, iar răspunderea avocaţilor trebuie activate cu forţă în acest scop.

Lipsa încrederii cetăţenilor noştri în profesia de avocat  este explicata si prin lipsa raspunderii profesionale.

Răspunderea este reclamată de public atunci când încrederea dispare! Viceversa este valabilă.

Pe termen lung, politica indulgentă a Barourilor a fost perdantă.

Prin recrutările superficiale în sistem, prin toleranţa la indisciplină, neprofesionalism şi chiar corupţie, Barourile au făcut ca tema răspunderii  avocatilor să devină fierbinte.

Din pacate politica indulgenta a unui singur barou afecteaza  sistemul in ansamblu si   chiar   increderea actul de justiţie!

Dovadă stau cazurile anchetate sau trimise în judecată în care găsim acţionând concertat infracţional avocaţi, executori, magistraţi. Aceste cazuri izolate distrug reputaţia profesiilor juridice şi a Justiţiei.

In practica  de zi cu zi a barourilor prescripţia răspunderii disciplinare  a devenit  un  mecanism  convenabil, dar dăunător pe termen lung, pentru profesie, pentru  avocatii serioşi care se văd obligaţi să profeseze laolaltă cu cei neserioşi sau neprofesionişti, pentru cetăţenii care   şi-au pierdut astfel încrederea si in cel mai apropiat sfetnic al intereselor si afacerilor sale - avocatul!

Responsabilizarea  avocatilor este una dintre căile prin care se poate îmbunătăţi calitatea  profesiei aşa cum, la vremea ei, recunoaşterea independenţei  avocatilor s-a dorit a fi, şi în bună măsură chiar a fost, o altă cale de îmbunătăţire a apararii.

De fapt, între cele două instituţii există o legătură, chiar dacă nu totdeauna desăvârşită pe planul dreptului pozitiv. Responsabilitatea şi răspunderea  avocatilor ar trebui să fie soclul pe care aşezăm statuia independenţei Profesiei. Dreptul pozitiv  trebuie să recunoască faptul că independenţa ca valoare derivă din răspundere şi împlineşte responsabilitatea faţă de actul de justiţie.

 

Trebuie sa recunoastem in Congresul avocatilor ca realitatea instituţională şi starea de fapt a lucrurilor nu sunt convergente pe deplin!

 

Conduita de-a lungul vremii a unora dintre membrii Consiliului UNBR care au practicat un dublu discurs, pe de o parte public de susţinere a politicilor profesionale, pe de altă parte disimulat, în interiorul barourilor , de activare a opiniilor contra si de indulegenta populista a slabit unitatea sistemului. Am văzut foşti membri ai Consiliului care dimineaţa criticau UNBR, şi, în particular, ne spuneau după amiaza  spuneau  că nu este oportună o alta politica publica deoarece nu va fi reales!.

 

Institutional, profesiile  cu care avocatii conclucreaza si-au schimbat, cel putin  formal, atitudinea fata de profesia de avocat.

 

            Raportul CSM privind starea justitiei in anul 2010  propune obligativitatea administrării probelor prin avocaţi;

Cel putin in prezent caracterul facultativ al procedurii administrării probelor de către avocaţi asigură concordanţa cu unul dintre principiile fundamentale ale procesului civil, principiul nemijlocirii, în temeiul căruia probele se administrează de către instanţa care judecă procesul. Consacrarea caracterului obligatoriu al acestei proceduri ar impune obligativitatea asistenţei juridice a părţilor prin avocat, deziderat spre care tindem, dar a carei realizare este extrem de  dificila!

 

Concluziile studiului de impact privind aplicarea  noilor Coduri şi concluziile evaluării independente a sistemului judiciar vor constitui punctul de plecare pentru o viitoare politica  a profesiei si  in aceasta directie!

 

Semnarea unor acorduri între instituţiile reprezentative ale magistraţilor şi avocaţilor este un pas înainte din perspectiva colaborării pentru implementarea noilor Coduri Programele de pregătire profesională pentru implementarea noilor Coduri, realizate de profesia de avocat trebuie sa porneasca de la realitati.

Luarile de pozitii in spatiul public, declaratiile factorilor institutionali oficiali   arata ca  există fonduri de aproximativ 2,5 milioane euro, alocate CSM/INM, Ministerului Public, ÎCCJ, din care 1,8 milioane euro finanţare nerambursabilă din partea Confederaţiei Helvete, astfel încât sistemul judiciar să-şi poată organiza corespunzător seminarii şi conferinţe pentru pregătirea profesională a magistraţilor şi personalului auxiliar pentru implementarea Codurilor. Bugetul ÎCCJ pentru 2011 prevede suma de 200.000 Ron (48.000 Euro) pentru formarea profesională, în scopul asigurării participării judecătorilor şi magistraţilor asistenţi la seminarii şi conferinţe referitoare la noile coduri. PÎCCJ derulează o serie de 20 seminarii de formare profesională, împreună cu asociaţiile de magistraţi, DGA, Poliţia Română, Poliţia de frontieră. Vor participa procurori, judecători şi ofiţeri de poliţie, în funcţie de temele abordate. Bugetul alocat din surse exclusiv bugetare este de 360.000 Ron (aprox. 86.000 Euro). Ministerul Justiţiei derulează în prezent un substanţial program de seminarii de pregătire profesională pe marginea dispoziţiilor celor patru noi Coduri, alături de Ministerul Public, UNBR, CSM şi ÎCCJ. Este în curs organizarea unei campanii de promovare publică şi popularizare a Codurilor, care va fi efectuată de Ministerul Justiţiei în lunile care urmează.

Profesia de avocat trebuie sa fie integrata acestor programe astfel incat pregatirea continuua a avocatilor pentru aplicarea noilor coduri sa se faca in conditii de egalitate de sanse pentru avocati in raport  cu celelalte profesii integrate sistemului judiciar!

O problemă extrem de serioasă care afectează actul de justiţie este practica nelegală a profesiei de avocat. Ce valoare juridică poate avea o hotărâre judecătorească pronunţată într-o cauză penală în care apărarea este obligatorie şi această apărare a fost efectuată de un pretins avocat?

Protocolul semnat  intre UNBR si CSM poate constitui un nou punct de plecare în cooperarea instituţională, de data aceasta mai eficienta în combaterea practicii nelegale a profesiei de avocat.

 

Congresul avocatilor  are a se preocupa si de problemele sociale ale avocatilor tot mai stringente in conditii de criza!

 

Paleta preocuparilor Congresului este larga si implica efort  constructiv la care indemnam prin exemplul  organizatorilor  Congresului!

 

Succes lucrarilor  forumului national al avocatilor - 2011!

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.