Noutati / Stiri

14 Ianuarie 2013

Comisia Permanenta a UNBR - Comunicat referitor la situatia creata privind stabilitatea institutionala a C.S.M.

 

COMUNICAT

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.), consecventă principiilor de conlucrare instituţională, concretizate în Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, încheiat între cele două instituţii la 19 mai 2011, a luat act cu îngrijorare de situaţia creată cu privire la stabilitatea instituţională a Consiliului Superior al Magistraturii în contextul alegerii organelor sale de conducere şi îşi exprimă convingerea că judecătorii şi procurorii au forţa ca, în condiţiile prevăzute de lege, să contribuie la detensionarea relaţiilor create cu privire la funcţionarea la vârf a autorităţii judiciare căreia îi revine obligaţia de a coordona activitatea privind creşterea încrederii publice în sistemul judiciar şi de a eficientiza activitatea instanţelor de judecată şi a parchetelor. Faţă de priorităţile agendei de interes public a sistemului judiciar din România, profesia de avocat îşi exprimă convingerea că obiectivele cooperării dintre avocaţi, judecători şi procurori în cadrul instituţional organizat pe baza legii vor putea fi puse în practică în cel mai scurt timp, iar proiectele comune în care suntem implicaţi, deopotrivă, în legătură cu aprofundarea şi aplicarea Noilor Coduri nu vor fi afectate de situaţia creată.


COMISIA PERMANENTA A U.N.B.R.

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.