Noutati / Stiri

04 Februarie 2013

Decizie interpretativă a UNBR ref. cond. pe care trebuie să le îndeplinească exam. de definitivare în profesiile prev. de art. 20 alin. (5) si (6) din Lg. nr. 51/1995, pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv, fără susţinerea examenului

 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a dat publicitatii Decizia nr. 558/15.12.2012 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca examenul de definitivare in profesiile prevazute la art. 20 alin. 5 si 6 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, pentru dobandirea calitatii de avocat definitiv, fara sustinerea examenului de defivinitvare.

 

A. Precizari prealabile

Interpretarea acestui text, introdus prin Legea nr. 270 din 28.12.2010, de modificare si completare a Legii nr. 51/1995, apare ca fiind necesara, pentru a clarifica situatia cererilor pentru dobandirea, fara examen a titlului de avocat definitiv a avocatilor stagiari, tinand cont de multiplele profesii la care se refera legea si de prevederile legale contrare, referitoare la examenul de definitivare in aceste profesii.

Facem precizarea ca exista deja cereri in acest sens. Mai multi avocati stagiari din cadrul Baroului Bucuresti, care au promovat examenul de definitivare in alte profesii, au solicitat aplicarea prevederilor sus mentionate si „recunoasterea" calitatii de avocat definitiv. De asemenea si in cadrul Baroului Cluj au existat cereri in acest sens si solicitari de clarificare.

In plus, profesia de consilier juridic este reglementata de Legea nr. 514/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care face trimitere expresa la dispozitiile legii si statutului avocatilor referitor la perioada de stagiu si definitivarea in profesia de consilier juridic (art. 12 alin. 1 si 2 din Lege). Pe de alta parte, consilierii juridici sunt organizati in mai multe asociatii profesionale de profil, fiecare cu prevederile statutare proprii (unele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei) care contin sau nu reglementari specifice si diferite ale examenului de definitivare in aceasta profesie.

 

B. Texte legale si statutare incidente

Art. 20 alin. (5) si (6) din Legea 51/1995, republicata:

(5) Cel care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care pana la data sustinerii examenului de primire in profesia de avocat a indeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani, dobandeste calitatea de avocat definitiv, fara sustinerea examenului de definitivare prevazut la alin. (1), cu conditia promovarii examenului de definitivat in profesia din care provine.

(6) Dispozitiile alin. (5) se aplica si persoanelor care au promovat examenul de intrare in profesia de avocat si care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ timp de 5 ani neintrerupti.

Art. 294 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de avocat:

(1) Persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicita calitatea de avocat sta­giar, si care anterior primirii in profesie a fost definitivata, prin exa­men, in functia juridica de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai inainte de data sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, dobandeste cali­tatea de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare pre­vazut la art. 20 alin. (1) din Lege.

(2) In baza dispozitiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevazut la alin. (1) si persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care timp de 5 ani neintrerupti a indeplinit functii de specialitate juridica, prevazute ca atare in organigrama Parlamentului, Adminis­tratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Popo­rului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ.

 

C. Expunerea situatiei de fapt

In speta trebuie decise anumite conditii specifice pe care trebuie sa le indeplineasca examenul de definitivare in toate profesiile prevazute de art. 20 alin. (5) si (6) din Legea nr. 51/1995, pentru a putea beneficia de prevederile sus mentionate. Facem precizarea ca aceste conditii trebuie sa fie similare cu cele deja existente pentru candidatii la examenul de primire in profesie ca avocat definitiv, cuprinse in Hotararea Consiliului UNBR nr. 04/2011, care adopta „REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice".

Examenul de definitivare in alte profesii va trebui sa cuprinda si probe scrise, programa sa sa fie compatibila cu cea a examenului de definitivat in profesia de avocat, adica sa cuprinda cel putin 3 materii din cele prevazute de Regulamentul adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 04/2011 si sa se probeze aceste conditii cu un document oficial emis de autoritatea organizatoare indrituira de lege sa organizeze acest examen.


D. Concluzii

In concluzie, examenul de definitivare in alte profesii va trebui sa respecte urmatoarele conditii:

1. Conditii generale

a. Examenul de definitivare in alta profesie juridica a cuprins si probe scrise;

b. Examenul de definitivare in alta profesie juridica s-a desfasurat in baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat in profesia de avocat; in sensul prezentului Regulament, este compatibila cu programa de examen pentru admiterea in profesia de avocat o programa de examen ce cuprinde cel putin 3 materii din cele prevazute la punctul 2.;

c. Un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizata sa organizeze examenul de definitivare, atesta indeplinirea conditiilor prevazute mai sus.

2. Materii de examen

a) Materia privind organizarea si exercitarea profesiei juridice in care s-a definitivat candidatul anterior prezentului examen (Legea nr. 514/2003, Legea nr. 92/1992, Legea nr. 303/2004, etc.), care este considerat, prin asimilare, examen suficient si compatibil cu examenul organizat in profesia de avocat pentru materia „Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat";
b) Drept civil sau drept penal (alternativ);
c) Drept procesual civil sau drept procesual penal (alternativ);
d) Contencios constitutional si electoral;
e) Contencios administrativ si contraventional;
f) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti;
g) Drept european si institutii europene;
h) Contenciosul european al drepturilor omului;
i) Elemente de drept fiscal. Procedura fiscala si contencios fiscal;
j) Drept comercial si dreptul societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale);
k) Drept bancar si institutii de credit. Elemente ale procedurii insolventei;
l) Dreptul roman al concurentei si protectiei consumatorilor;
m) Dreptul proprietatii intelectuale;
n) Dreptul muncii si securitatii sociale;
o) Dreptul familiei;
p) Dreptul mediului.

Sustinerea examenului la cel putin 3 din materiile de la subpunctul 2 trebuie probata prin acte doveditoare.

Indeplinirea conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior se verifica de catre consiliul baroului cu ocazia solutionarii cererii.

 

P R E S E D I N T E
Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.