Noutati / Stiri

15 Februarie 2013

ICCJ. Relevanţa înscrisului înfăţişat cu ocazia revizurii

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 322 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. (art. 509 pct. 5 NCPC), un înscris înfăţişat cu ocazia revizuirii este apt să conducă la admiterea acestei căi de atac, numai în măsura în care este vorba de un înscris doveditor, reţinut de partea potrivnică sau care nu a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. Prin urmare, este necesar ca înscrisul în cauză să fi existat la data judecăţii, dar nevalorificarea sa în proces să se fi datorat conduitei culpabile a părţii adverse care l-a reţinut sau să fi existat împrejurării mai presus de voinţa părţii care, de asemenea, a împiedicat prezentarea acestuia în proces. În speţă, Înalta Curte a reţinut că nu au fost îndeplinite condiţiile legale menţionate anterior şi nu este permisă revizuirea atunci când înscrisul este procurat de parte ulterior finalizării procesului, pentru că, într-o asemenea situaţie, s-ar ajunge la repunerea în discuţie a unei hotărâri irevocabile, intrată în puterea lucrului judecat. (Decizia nr. 2167 din data de 26 aprilie 2012 pronunţată de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cerere de revizuire).

 

Corina CIOROABA
Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.