Noutati / Stiri

20 Februarie 2013

ICCJ. Cerere de lămurire a dispozitivului. Admisibilitatea probelor noi

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că este posibilă administrarea de probe noi într-o cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii, întrucât din conţinutul textului art. 2811 C. proc. civ. (art. 443 NCPC) nu rezultă excluderea de plano a posibilităţii administrării unei probe noi într-o astfel de cerere, aceasta nefiind incompatibilă cu procedura reglementată de art. 2811 C. proc. civ. În speţă, din cuprinsul sentinţei a cărei lamurire s-a solicitat au lipsit dispoziţiile privind cota de teren aferentă unui imobil ce urma a fi restituit în natură, astfel că instanţa a luat în considerare raportul de expertiză extrajudiciară depus de către reclamant, pentru a nu genera în sarcina acestuia cheltuieli suplimentare şi inutile ocazionate de declanşarea a unui nou proces, care ar avea ca obiect exclusiv cota-parte de teren aferentă imobilului. (Decizia nr. 5530 din 20 septembrie 2012 pronunţată în recurs de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii).

 

Corina CIOROABA
Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.