Noutati / Stiri

20 Februarie 2013

Întrebare preliminară cu privire la conformitatea dreptului intern cu dreptul unional primar

 

Judecătorul italian cere Curții de Justiție să se pronunțe cu privire la conformitatea dintre dreptul intern, inclusiv constituțional, cu dreptul unional primar, respectiv articolul 47 din Carta DFUE și art. 6 CEDO (prin intermediul articolului 6 TUE și a articolului 52 alin. (3) din Carta DFUE) - cauza C-555/12 Loreti și alții

 

Situția de fapt:

 

1. Reglementare națională care prevede o repartizare a competențelor între instanțele civile și administrative care se întemeiază pe distincția între drepturile subiective și interesele legitime

2. Lipsa unei distincții univoce între noțiunile menționate.

 

Dispoziții incidente:

 

Articolul 47 din Carta DFUE

Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol.

Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.

Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

Precizăm că, la o primă vedere, întrebările adresate par vădit inadmisibile. Rămâne însă să se pronunțe Curtea.

 

Mihaela MAZILU-BABEL
Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.