Noutati / Stiri

28 Februarie 2013

CCR. Dispoziții ale Legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor declarate neconstituționale

 

Miercuri, 27 februarie, Curtea Constituţională a dat publicităţii un comunicat privind admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a modificărilor şi completărilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor.

 

Astfel:


‐ art. I pct. 3, în ceea ce priveşte art. 7 alin. (2) lit. d) din legea astfel cum a fost modificată, referitor la termenul de 45 de zile în care deputatul sau senatorul poate contesta la instanța de contencios administrativ raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate;
‐ art. I pct. 14, în ceea ce priveşte art. 191 alin. (1) şi (2) referitor la "Conflictul de interese".

Dispozițiile din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi senatorilor constatate ca fiind neconstituționale au următorul conținut:
Art. I pct. 3: Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 7 - Încetarea mandatului
"[...](2) Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilității are loc: [...]
d) la expirarea unui termen de 45 de zile de la data luării la cunoştință a raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, termen în care deputatul sau senatorul poate contesta raportul la instanța de contencios administrativ.
Luarea la cunoştință se face prin comunicarea raportului Agenției Naționale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză sau, în cazul în care refuză primirea, prin anunțul făcut de preşedintele de şedință în plenul Camerei din care face parte. " Art.I pct. 14: După articolul 19 se introduce un nou articol, art. 191, cu următorul cuprins:
Articolul 191 - Conflictul de interese
"(1) Deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese se sancționează disciplinar cu interzicerea participării la lucrările Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioadă de cel mult 6 luni.
(2) Deputatul sau senatorul poate contesta raportul la instanța de contencios administrativ într‐un termen de 45 de zile de la data luării la cunoştință a raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate. Luarea la cunoştință se face prin comunicarea raportului Agenției Naționale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză, sau în cazul în care refuză primirea, prin anunțul făcut de către preşedintele de şedință în plenul Camerei din care face parte.[...]"


Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.