Noutati / Stiri

01 Martie 2013

ICCJ. Condamnare pe baza declaraţiilor martorilor neaudiaţi de instanţă. Consecinţe

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, consacrat de art. 6 paragraf 1 şi 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, atunci când condamnarea inculpatului s-a bazat într-o măsură hotărâtoare pe probele administrate în străinătate şi recunoscute în cursul urmăririi penale, constând în declaraţii ale martorilor pe care acuzatul nu a putut să-i interogheze şi pe care nici prima instanţă şi nici instanţa de apel nu i-au audiat. În acest sens, Înalta Curte a precizat că instanţa de apel trebuia să observe aceste deficienţe ale cercetării judecătoreşţi şi să le suplinească, prin ascultarea martorilor pe ale căror declaraţii s-a fundamentat hotărârea de condamnare, prin videoconferinţă sau, în cazul în care acesta nu era posibilă (datorită diferenţelor de fus orar sau din orice alte cauze), prin dispunerea unei comisii rogatorii. Pentru aceste motive, Înalta Curte a admis recursul inculpatului, a casat decizia penală atacată şi a trimis cauza la curtea de apel în vederea rejudecării apelului. (Decizia nr. 3011 din data de 26 septembrie 2012 pronunţată în recurs de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect infracţiuni informatice şi asocierea pentru savărşirea de infracţiuni).

 

CORINA CIOROABĂ
Articol preluat Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.