Noutati / Stiri

07 Martie 2013

CJUE. Interpretarea principiului ne bis in idem în dreptul Uniunii. Hotărârea


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a dat publicităţii hotărârea cauza C‑617/10, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Haparanda tingsrätt (Suedia), prin decizia din 23 decembrie 2010, primită de Curte la 27 decembrie 2010, în procedura

 

Åklagaren

 

împotriva

 

Hans Åkerberg Fransson,

 

CURTEA (Marea Cameră),

compusă din domnul V. Skouris, președinte, domnul K. Lenaerts, vicepreședinte, domnii A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský, președinți de cameră, domnii A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, doamna C. Toader, domnii J.‑J. Kasel și M. Safjan (raportor), judecători,

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,

grefier: doamna C. Strömholm, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 24 ianuarie 2012,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru domnul Åkerberg Fransson, de J. Sterner, advokat, și de U. Bernitz, professor;

- pentru guvernul suedez, de A. Falk și de S. Johannesson, în calitate de agenți;

- pentru guvernul ceh, de M. Smolek și de J. Vláčil, în calitate de agenți;

- pentru guvernul danez, de C. Vang, în calitate de agent;

- pentru guvernul german, de T. Henze, în calitate de agent;

- pentru Irlanda, de D. O'Hagan, în calitate de agent, asistat de M. McDowell, SC;

- pentru guvernul elen, de K. Paraskevopoulou și de Z. Chatzipavlou, în calitate de agenți;

- pentru guvernul francez, de N. Rouam, în calitate de agent;

- pentru guvernul olandez, de C. Wissels și de J. Langer, în calitate de agenți;

- pentru guvernul austriac, de C. Pesendorfer, în calitate de agent;

- pentru Comisia Europeană, de R. Lyal și de J. Enegren, în calitate de agenți,

 

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 12 iunie 2012,

pronunță prezenta...

(Continuare)

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.