Noutati / Stiri

13 Martie 2013

ICCJ. Pot fi acordate cheltuieli de judecată ca urmare a respingerii cererii de strămutare?

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că respingerea cererii de strămutare nu demonstrează culpa procesuală şi nu reprezintă o „cădere în pretenţii" în sensul art. 274 alin. (1) C. proc. civ. (art. 453 NCPC). În acest sens, Înalta Curte a precizat că cererea de strămutare este un incident procedural, pus de legiuitor la îndemâna părţii care are îndoieli asupra imparţialităţii instanţei pe rolul căreia se află litigiul, iar faptul că judecătorii învestiţi cu cererea de strămutare au apreciat că soluţionarea acesteia poate fi făcută în condiţii de obiectivitate la instanţa sesizată iniţial, nu înseamnă că petentul se află în culpă procesuală. De asemenea, Înalta Curte a reţinut că respingerea cererii de strămutare nu înseamnă că partea care a cerut strămutarea a căzut în pretenţii, deoarece, fiind incident procedural, judecata acesteia nu vizează fondul pretenţiilor deduse judecăţii. Pentru aceste considerente, Înalta Curte a respins cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecată. (Încheierea nr. 6325 din 17 octombrie 2012 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cerere de strămutare)

 

Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.