Noutati / Stiri

23 Aprilie 2013

ICCJ. Prescripţia dreptului material la acţiune vs. prescripţia dreptului de a cere executarea silită

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotârât că, din conţinutul art. 8 din Decretul nr. 167/1958 (art. 2528 NCC), prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei prin fapta ilicită nu începe să curgă de la data când paguba s-a produs, ci de la data la care păgubitul a cunoscut paguba şi pe autor sau de la data la care trebuia, după împrejurări, să cunoască aceste elemente. În speţă, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, ce constituie titlu executoriu, care a fost executată parţial prin restituirea unei părţi din suprafaţa totală de teren ce a făcut obiectul titlului, solicitând în cadrul acţiunii în reparaţie contravaloarea echivalentului bănesc al celor două loturi ce nu i-au fost restituite în natură. Înalta Curte a reţinut că, în condiţiile în care partea reclamantă nu a dat dovadă de pasivitate după executarea parţială a hotărârii ce constituie titlu executoriu, ci a depus o serie de diligenţe pentru executarea în continuare în natură a acesteia (care este susceptibilă de executare timp de 10 ani), momentul începutului cursului prescripţiei pentru acţiunea în reparaţie pentru prejudiciul suferit ca urmare a neexecutării titlului, respectiv momentul când a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei pricinuite, se situează cel mai târziu la data împlinirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a titlului. Prin urmare, Înalta Curte a statuat că în cauză nu operează prescripţia dreptului material la acţiune, acţiunea în pretenţii constând în obţinerea contravalorii bunului ce nu poate fi restituit în natură situându-se înăuntrul termenului de prescripţie de 3 ani. (Decizia nr. 879 din data de 5 martie 2013 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect acţiune în pretenţii constând în obţinerea contravalorii bunului ce nu poate fi restituit în natură).

 

Juridice.ro

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.